OO™: voor Onderwijs en Opgroeien

Wat zijn de mogelijkheden, talenten en perspectieven die kinderen en adolescenten hebben, in plaats van hun onmogelijkheden. Wat moet er gebeuren om hen tot bloei te laten komen? Hoe kan de omgeving aansluiten bij wat zij kennen, kunnen en nodig hebben?

OnderwijsOndersteuning™: advisering, ondersteuning en begeleiding van leraren, team, directie en schoolbestuur bij de inrichting van het onderwijs en bij leerlingenzorg.

OrthopedagogischeOndersteuning™: diagnostiek, behandeling en therapie voor kinderen en adolescenten met problemen op het gebied van ontwikkeling, onderwijs en opvoeding.

Onderwijs heeft zich steeds meer gericht op de integratie van leerlingen met verschillende onderwijs- en zorgbehoeften. Van scholen wordt verwacht dat zij leerlingen, ongeacht hun achtergrond en ontwikkeling, een plek kunnen bieden waar ze zich optimaal kunnen ontplooien. Zou u graag beter toegerust willen zijn om met verschillen tussen leerlingen in uw school en in de klas om te kunnen gaan? >> diensten

Opgroeien gaat niet vanzelf, het gaat vaak met sprongen en horten en stoten. Ook kunnen er obstakels zijn. Daarbij kan het gaan om heel uiteenlopende zaken zoals leer- en gedragsproblemen, maar ook om andere hindernissen die het een kind of adolescent lastig maken om volop mee te doen in de samenleving en zich gelukkig te voelen. Heeft u of heb jij hulp nodig bij de beoordeling van de problemen, oorzaken of voor het aandragen van oplossingen? >> praktijk

Bent u werkzaam als leerkracht, intern begeleider of gedrags­wetenschapper in het onderwijs of de jeugd-ggz en wilt u blijven werken aan uw professionele ontwikkeling? Dan kunt u bij OO™ terecht voor (bij)scholing en supervisie. >> nascholing