Achtergrond

 • Praktijkhouder

  Drs. Truus Mosterman, eigenaar en praktijk­houder van OO™, is Onderwijs­kundige en Orthopeda­goog (gedrags­weten­schapper). Zij is geregistreerd als NVO Orthopedagoog-Generalist, NVO Supervisor en Postmaster-orthopedagoog SKJ. De praktijk en zorgverlener staan geregistreerd in het AGB-register.

 • Ervaring

  Truus heeft brede kennis en ruime ervaring opgedaan in het (speciaal) basis-, voortgezet en beroeps­onderwijs vanuit verschillende invalshoeken: als leerkracht po en sbo, remedial teacher, interim intern begeleider, leraar vo, ambulant begeleider cluster 3 onderwijs, docent, onderwijs­adviseur, onderwijs­kundige en orthopedagoog.

  Binnen de dyslexie­zorg, jeugdzorg en specialistische jeugd-ggz heeft Truus gewerkt als Orthopedagoog-Generalist, waarbij zij als hoofd­behandelaar verantwoordelijk was voor (specialistisch) onderzoek en (multidisciplinaire) behandeling.

 • Registraties

  Aangesloten bij de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), het Netwerk Oplossings­gericht Werkenden (NOW) en EMDR Centrum Nederland. Geregistreerd docent bij het Centraal Register Kort Beroeps­onderwijs (CRKBO).