Dienst voor onderwijsbegeleiding

 • Het onderwijs

  Van leraren/docenten wordt verwacht dat ze een hoop kunnen. Lesgeven, problemen signaleren en waar mogelijk (helpen) oplossen - het hoort allemaal tot het takenpakket van de docent. Niet elke docent en elk docententeam kan met al deze taken uit de voeten. Wil de docent weten hoe er nieuwe werkvormen kunnen worden ingezet? Of hoe je een leerling/student met beperkingen beter bij de les kunt houden? Welke ongewenste situatie wil de docent beïnvloeden, welk probleem wil het docententeam voorkomen?

 • Passend

  Voor alle leerlingen moet er een passende onderwijsplek en passend onderwijs zijn; scholen en schoolbesturen zijn verplicht hiervoor te zorgen. Leerlingen met een beperking, leer- en/of gedragsproblemen kunnen extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben, evenals (cognitief) talentvolle leerlingen. De individuele onderwijs­(zorg)behoefte van de leerling staat centraal en om dit helder in beeld te kunnen brengen is een analyse van zowel de onderwijs- als de zorgbehoefte van de leerling essentieel.

 • Hulpvragen

  Zowel ouders als school proberen kinderen/jongeren/adolescenten zo goed mogelijk te begeleiden om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren. Soms is er echter meer hulp nodig dan ouders en/of school kunnen bieden. Bij de inrichting van het onderwijs en bij leerlingenzorg kan OO™ leraren, team, directie en schoolbestuur ondersteunen. Leerling/student en ouders kunnen terecht bij OO™ wanneer zij hulpvragen hebben ten aanzien van leerproblemen en andere schoolgerelateerde problemen.

Aanbod

 • Coaching van leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.
 • Ondersteuning van docenten en het team bij de inrichting van het onderwijs en bij leerlingenzorg.
 • Consultatieve leerlingbegeleiding m.b.t. leer-, werkhoudings- of gedragsproblemen bij een leerling.
 • Handelingsgerichte diagnostiek bij individuele leerlingenzorg.
 • Psychologisch onderzoek bij individuele leerlingenzorg.
 • Ontwikkeling en implementatie van veranderingsprocessen.
 • Sparringpartner voor directie en management op het brede terrein van onderwijs en leerlingenzorg.
 • Ondersteuning van bestuur of directie bij het maken van beleidsplannen en de schoolbrede implementatie daarvan.
 • Advisering van het schoolbestuur of het samenwerkingsverband over onderwijsbeleid en -bestel.

Info

Als u als school meer informatie wilt over het aanbod en de tarieven van OO™ of een afspraak wilt maken voor een oriënterend gesprek, kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen. OO™ werkt op offertebasis; gekoppeld aan het voorstel voor de advisering, ondersteuning en/of begeleiding.