Supervisie

  • Supervisie is een persoonlijk leerproces van de supervisant onder begeleiding van een supervisor en is gericht op het leren reflecteren op het eigen professioneel handelen. De supervisant reflecteert tijdens de supervisie op vraagstukken en dilemma's in de praktijk. De supervisant maakt zich niet alleen de beroepskennis en -vaardigheden eigen, maar is ook in staat persoonlijk vorm te geven aan de beroeps­uitoefening.
  • Supervisie heeft een centrale plaats in de opleidingstrajecten tot NVO Orthopedagoog-Generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Zowel individueel als groepssupervisie* (maximaal 3 supervisanten) is mogelijk. Ook gedragsweten­schappers die zich willen herregistreren bij het SKJ als master-orthopedagoog of master-psycholoog zijn welkom.

    *Groepssupervisie vraagt meer uren dan 45 uur van de supervisant (zie richtlijnen beroepsverenigingen NVO en NIP).

Maak gerust een vrijblijvende afspraak om wensen en mogelijkheden te bespreken.